ارتودنسی

شرایط کشیدن دندان در ارتودنسی

آیا برای ارتودنسی کشیدن دندان لازم است

آیا برای ارتودنسی کشیدن دندان لازم است چه زمانی و چرا برای درمان ارتودنسی به کشیدن دندان نیاز دارید.برای برخی موارد ارتودنسی، کشیدن دندان برای برداشتن آنها یا برای دستیابی…
فهرست
مشاوره شبانه روزی